Päevakava

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

 • Lasteaed on avatud igal tööpäeval 08.00 – 18.00.
 • Lapse kergemaks harjumiseks lasteaiaeluga oleks otstarbekas kohandada kodune päevakava lasteaia omaga.
 • Püüdke alustada lasteaia päeva kiirustamata, rahulikult. Saatke laps rühma ja andke õpetajale üle. Õpetaja saab lapse eest vastutada ainult siis, kui ta teab, et laps on tema hoolde antud.
 • Palun rääkige hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, võimalikud terviseprobleemid/nutuhood/oksendamine), siis suudame Teie last paremini mõista.
 • Soovitav on laps tuua lasteaeda õigeaegselt, enne planeeritud tegevusi. Siis on lapsel hea algavasse päeva sisse elada ja teiste lastega liituda.
 • Nutuse lapse võib julgesti jätta rühma õpetaja hoole alla. Reeglina kestab nutt niikaua, kui lapsevanem on lasteaiast lahkunud. Eneserahustuseks võib alati lasteaeda helistada…
 • Kui lapsele tullakse järele, annab õpetaja lapse isiklikult üle lapsevanemale või lapsevanema poolt volitatud isikule.
 • Palun teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema ja isa. Võõrale inimesele ei saa me last usaldada.
 • Kui lapse toob ja viib lasteaeda vend või õde (mitte noorem kui 10.aastane), oleks siiski hea, kui lapsevanem tuleks kord nädalas tuleks rühma ja vestleks õpetajatega…
 • Koolieelik võib üksinda koju minna ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase kirjaliku avalduse esitamisel.
 • Kui tekib olukord, et Te ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, teavitage sellest õpetajat telefoni teel.
 • Vajadusel on võimalik lisatasu eest kasutada õhtuhoidu, meid sellest eelnevalt ette teavitades. Soovitav on täpsetes tingimustes kokku leppida juba hommikul.
 • Kõik lasteaia territooriumilt lahkujad sulgevad enda järel aiavärava.